Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

CSC-Tool analog

​På Hella Gutmann Solutions A/S säljer vi kalibreringsutrustning till bilens förarassistanssystem. Vi säljer och distribuerar ADAS-system till bilverkstäder och bilindustrin i hela Skandinavien och täcker de flesta bilmärken och modeller med vår utrustning.

Med CSC-Tool-analog får du ett professionellt multimärkessystem för att justera förarassistanssystem i nästan vilken bil som helst.

Multi system för sensorkalibrering

Kalibreringen av kamera-, radar- och LiDAR-baserade system har lett till helt nya och snabbt ökande krav på tjänsterna i verkstaden – och din mega macs- har länge varit helt redo för detta.

Nu behöver du bara ett CSC-Tool för att komma i gång. Och det bästa är att ditt CSC-Tool är en del av en systemmodul och därför växer med uppgiften.

Blixtsnabb elektronik sköter själva sensorkalibreringen på ganska få sekunder eller ännu snabbare. Med ett klick på mega macs jämför styrenheten kamerabilden med sparad bildata och den nya positionen sparas. Kalibreringen av de moderna 77 GHz-radarn sker på i stort sett samma sätt, men med olika registrering av mät fältet. Men oavsett om det är en kamera, radar eller LiDAR – korrekt förberedelse är alltid avgörande. Korrekt förberedelse inkluderar noggrann inriktning av CSC-Tool eller den bakre kalibreringstavlan i förhållande till fordonets geometriska axel (bakaxeln).​

​Camera & Sensor Calibration Tool

I och med kalibreringen av kamera-, radar- och lidarbaserade system har ett nytt och snabbt växande

kapacitetskrav uppkommit, som din mega macs sedan länge är helt och fullt inriktad på. Nu behöver

du bara ett CSC-Tool för att köra igång. Och bäst av allt: Som en del av en systembygglåda växer också

ditt CSC-Tool.

NYA FORDON KRÄVER NYA VERKTYG – EN KONTINUERLIG PROCESS.

Detta avspeglas särskilt åskådligt i vidareutvecklingen av CSC-Tool. Alltsedan början av 2014 stöder Camera & Sensor Calibration Tool i samspel med mega macs statisk kalibrering av videokameran (kamerorna) bakom vindrutan. Sedan dess har det följt otaliga utökningar, till exempel med radarsensorer. omgivnings- och backkameror, samt lidarsensorn (laserscannern) på Audi-modeller. Parallellt med detta har fordonstäckningen vuxit, med hjälp av många olika CSC-Tool-moduler samt tillhörande processteg med detaljerad operatörsvägledning i mega macs-programmet. På så sätt har CSC-Tool under årens lopp hävdat sig tusentals gånger i praktiken.

Idag befinner sig klassikern som CSC-Tool SE redan i sin andra generation och har mognat helt, både kvalitativt och funktionellt. Den genomtänkta apparatuppbyggnaden, utformad av professionella, märks vid varje kalibreringsprocess: snabba skjutslädar, skalor och libeller där de hör hemma, kraftfulla spärrar, inte ett handgrepp för mycket. För många verkstäder med medelhög omsättning och ett överskådligt antal märken utgör CSC-Tool SE i kombination med mega macs en mycket bra lösning.

 
 
 
 
 
Jag är intresserad av *


 
Jag vill *


 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Situationen. Arbetsuppgiften. Våra lösningar.​

Fyra bokstäver "ADAS", förkortning för "Advanced Driver Assistance System", på svenska "förarassistanssystem", står idag för en kratigt plus

när det gäller säkerhet och komfort under körningen – och samtidigt för en stor utmaning som verkstäder av alla storlekar och kulörer står inför.

​FÖRARASSISTANSSYSTEM, SJÄLVFALLET

År 2021 kan nybakade körkortsinnehavare lika litet föreställa sig en bil utan elektriska fönsterhissar, Bluetooth-uppkoppling för deras IT, ABS, ESC och till och med nödbromsassistent som ett liv utan mobilen. Det faktiska bidraget till bättre trafiksäkerhet och köparnas önskemål om komfort garanterar att förarassistanssystem numera är en självklarhet – och att andelen nya fordon som är utrustade med ADAS skjuter i höjden.

De bästa exemplen på detta är nödbromsassistenten och dödvinkelvarnaren i lastbilar, som redan är föreskrivna i lag för nästan alla fordonsklasser. Det leder helt automatiskt till att assistanssystem

också inom ramen för service och reparation – framför allt vid olyckor och glasskador – spelar en allt viktigare roll. Utvecklingen av ADAS har inga segmentgränser och gör inte heller halt utanför din verkstadsport.

EN SENSOR KOMMER SÄLLAN ENSAM

Alla system som är monterade i fordonet måste också fungera. Föraren litar ju på det. Så var det också för 50 år sedan med dimstrålkastarna. Om det behövdes gick de att byta och så var den saken klar. Idag utlöser ett stenskott mot radarsensorn i ogynnsammast tänkbara fall en större kedjereaktion i assistanssystemen. För oftast finns flera ADAS ombord. De fungerar som ett team och har parallell tillgång till information från många olika sensorer, bland annat kameror, radar, lidar och utraljud. Om då en enda sensor faller bort eller ger orimliga data slutar genast flera system att fungera. Ofta måste de kalibreras om efter reparationen.

Också en demontering av delar som innehåller sensorer (t.ex. stötfångarinklädnad) kan medföra att systemet därefter måste kalibreras.

​Situationen ser helt likadan ut efter byte av vindrutan. För den optiska informationen från kameran (kamerorna) används av exempelvis farthållaren och nödbroms-assistenten, filhållningsassistenten,

trafikskyltsidentifieraren och det adaptiva helljuset. Det är alltså fullt möjligt att det efter byte av vindrutan och kalibrering av de nämnda ADAS ocks blir nödvndigt att göra en grundinställning

av frotstrålkastarna.

KNOW-HOW, RUTIN OCH MÅLINRIKTADE VERKTYG

För att du så snabbt och trafikdugligt som möjligt ska kunna lämna tillbaka fordon med ADAS till dina kunder har Hella Gutmann i mycket god tid kompletterat diagnostikapparaterna i mega macs-serien med en professionell kalibreringsanordning. Under tiden har CSC-Tool (Camera & Sensor Calibration Tool) redan nått sin andra generation och vuxit upp till en ståtlig systembygglåda. Oavsett vilken som helst av de aktuella mega macs-diagnostikapparaterna som du använder kan du välja mellan det beprövade CSC-Tool SE, nu optimerat i sin Second Edition, det transportabla CSC-Tool Mobile och det digitala CSC-Tool Digital. Rikhaltiga tillbehör för exempelvis frontkamerakalibrering av de 26 vanligaste

märkena i Europa, kalibrering av omgivnings- och backkameror, av radarsensorer och lidarsensorer erbjuder lösningar för så gott som alla behov. I och med den ändamålsenliga kompletteringen

av din utrustning med Wheel Alignment Kit kan du vara säker på att också klara kalibreringen av ett fordon med justerad toe-in och därmed snabbt få ut fordonet på vägen igen.

Tjänster, t.ex. teknisk utbildning, hos HELLA Academy, kostnadsfria videovägledningar om optimerad användning av CSC-Tool och inte minst den tekniska servicen genom företaget TecMotive avrundar Hella Gutmanns produktprogram för ADAS-kalibreringar. 

Du kan alltså lugnt möta utmaningen från ADAS-kalibreringen och se framtiden an med tillförsikt!

Kameror och sensorer – ADAS' informationskällor​

Assistenter, som ännu igår krävde förklaringar, använder idag många bilförare som en självklarhet i sin vardag.

Trots detta överraskar splitternya bilmodeller med ständigt nya system. Ett bevis på detta är den höggradiga nätveksuppkopplingen.​

​Med en elektronisk 360-graders övervakning av fordonet kan många olika förarassistanssystem förverkligas. Till de vanligaste ADAS hör system som adaptiva farthållare, kö-, nödbroms-, filhållnings- och filbytesassistenter, parkeringshjälp och parkeringsassistent, släpvagnsbackningsassistent, helljusassistent och trötthets- samt trafikskyltsidentifiering. Genom nätverksuppkoppling av dessa och andra system uppstår på kort tid nya, allt mer raffinerade ADAS.

Allt efter uppgiften och övervakningsområdets avstpnd till fordonet används ultraljudsensprer, video- och infrarödkameror samt lidars- och radarsensoren. Ingen av dessa sensortyper kan göra allt, ingen är överflödig. På så sätt kan bildbearbetningssystemet identifiera objekt i realtid, men inte mäta några avstånd. Radarsensorn identifierar inga färger, men däremot objekt och deras avstånd till fordonet – också när de rör sig snabbt. En snabb och dessutom mycket bred avsökning av omgivningen utförs av lidarsensorn.

​Men inte alla ADAS ombord på ett fordon har en individuell sensorik. Istället fungerar ADAS-apparaterna

som ett team. På grund av den enorma mängd data som sensorerna samlar in sammanför tillverkarna

tillsammans dem i en central ADAS-styrenhet. Denna bearbetar signalerna permanent i så gott som realtid och upprättar en komplett avbildning av fordonets omgivning. Samtidigt utgör den det centrala gränssnittet för alla ADAS och grundvalen för ett stort antal nya ADAS, som kan frikopplas mer eller mindre flexibelt.

Därmed ökas verkstadens ansvar: Grundinställningar och kalibreringar av ADAS är avgörande.

​Camera & Sensor Calibration Tool

I och med kalibreringen av kamera-, radar- och lidarbaserade system har ett nytt och snabbt växande kapacitetskrav uppkommit,

som din mega macs sedan länge är helt och fullt inriktad på. Nu behöver du bara ett CSC-Tool för att köra igång. Och bäst av allt:

Som en del av en systembygglåda växer också ditt CSC-Tool.

NYA FORDON KRÄVER NYA VERKTYG – EN KONTINUERLIG PROCESS.

Detta avspeglas särskilt åskådligt i vidareutvecklingen av CSC-Tool. Alltsedan början av 2014 stöder Camera & Sensor Calibration Tool i samspel med mega macs statisk kalibrering av videokameran

(kamerorna) bakom vindrutan. Sedan dess har det följt otaliga utökningar, till exempel med radarsensorer. omgivnings- och backkameror, samt lidarsensorn (laserscannern) på Audi-modeller. Parallellt med detta har fordonstäckningen vuxit, med hjälp av många olika CSC-Tool-moduler samt tillhörande processteg med​ detaljerad operatörsvägledning i mega macs-programmet. På så sätt har CSC-Tool under årens lopp hävdat sig tusentals gånger i praktiken.

Idag befinner sig klassikern som CSC-Tool SE redan i sin andra generation och har mognat helt, både kvalitativt och funktionellt.

Den genomtänkta apparatuppbyggnaden, utformad av professionella, märks vid varje kalibreringsprocess: snabba skjutslädar, skalor och libeller där de hör hemma, kraftfulla spärrar, inte ett

handgrepp för mycket. För många verkstäder med medelhög omsättning och ett överskådligt antal märken utgör CSC-Tool SE i kombination med mega macs en mycket bra lösning.

​BÖRJA MED BASVERKTYGET OCH SKAFFA DIG RUTIN

I sin basversion omfattar CSC-Tool SE grundstommen med spegelbalken och frontkamerakaliberingstavlan för VW-koncernens märken. För en exakt uppriktning av apparaten mot fordonets geometriska köraxel behövs dessutom två hjulavkännare med linjelaser. Du kan välja mellan utförandena "hjulavkännare SE" (standard) och "hjulavkännare WA". 

Du kan komplettera med kalibreringstavlor för ytterligare 26 märken, antingen var för sig ​eller i satser. Med den här basversionen och din mega macs kan du direkt köra igång med kalibrering av frontkamerasystem och skaffa dig rutin.

Alla de andra modulerna i systembygglådan CSC-Tool SE, t.ex. för radarkalibreringar, kan du välja till nu eller senare helt enligt dina önskemål.

​A och O för varje kalibrering är uppriktningen

Också mycket små avvikelser hos en sensor åstadkommer på flera hundra meters avstånd en avsevärd förskjutning av observationsområdet.

Med hjulavkännarna SE klarar du en noggrannuppriktning av kalibreringsutrustningen mot den geometriska köraxeln.

​ALLT HÄNGER PÅ ATT DU FÖRBEREDER DIG OMSORGSFULL.

Elektronik fungerar snabbt, och själva sensorkalibreringen blir klar på några sekunder eller till och med bråkdelar av sekunder. Det inledande klicket på mega macs och styrenheten jämför kamerabilden med sparade bilddata. Den nya positionen sparas. I princip på liknande sätt, men med olika mätfältbestämning, sker kalibreringen av dagens 77 GHz-radarsensorer. Men antingen det gäller kamera, radar eller lidar – det avgörande är alltid att förberedelserna är korrekta. Till dessa hör en exakt uppriktning av CSC-Tool eller backtavlan mot fordonets geome-triska köraxel (bakaxel).

Denna uppriktning sker på CSC-Tool via två hjulavkännare med linjelasrar, som du positionerar till vänster och höger på bakaxeln. På de gröna laserlinjernas reflexion i CSC-Tools speglar och deras

träfflinjer på skalorna kan du se om positioneringen redan stämmer eller om ännu en förskjutning behövs.

För övrigt: Avstånden och höjderna, liksom också alla andra förutsättningar och CSC-Tool-moduler som bör användas känner din mega macs av och leder dig steg för steg genom operationen.

Först när du bockar av fortsätter det.

​Alla märken tittar olika

Kalibreringen av frontkameran (kamerorna) med lång räckvidd sker via en noggrann jämförelse mellan det i styrenheten lagrade bildmönstret

och de bilddata som just nu bestäms. Men tyvärr tillämpar nästan varje tillverkare ett eget bildmönster, det vill säga en tavla.

​MÄRKESSPECIFIKA KALIBRERINGSTAVLOR FÖR FRONTKAMERORNA

Bara på en tillverkar- och modellspecifikt korrekt tavla kan ett bildbearbetningssystem orientera sig. Svarta kvadrater mot vit botten, vita punkter och linjer med svart bakgrund, svarta balkar och QR- kodliknande fält eller kombinationer. De bildtavlor (targets) som biltillverkarna tillämpar är en återspegling av programmerarnas idérikedom. Men allt måste stämma. Till och med dimensionen är obligatoriskt fastställd av tillverkaren. 

Kalibreringstavlorna till CSC-Tool SE uppfyller självfallet de här originaltillverkarföreskrifterna. Utöver tavlan för Volkswagengruppens märken, som ingår redan i basversionen, kan du komplettera ditt CSC-Tool SE med fler kalibreringstavlor helt enligt egna önskemål – allt efter behoven och de märken som förekommer i din verkstad. Du kan också beställa totalpaketet direkt. För närvarande täcker 20 olika tavlor in 26 märken/ modeller. 

Din mega macs vet precis vilken tavla som ska användas till ett visst fordon och informerar dig på förhand om aktuella kalibreringsförberedelser. 

​Också många back- och omgivningskameror måste kalibreras statiskt.

Det är inte räckvidd och hög upplösning, utan en säker och heltäckande avbildning av närområdet,

som är styrkan hos de små kamerorna i aktern, i de utväniga backspeglarna och nedtill i framvagnen.

DET OSYNLIGA BLIR SYNLIGT, MEN HELST HELTÄCKANDE.

Det finns knappt någon ny fordonsmodell utan åtminstone en backkamera som hjälper föraren att manövrera. En videokamera, för det mesta i bakluckans greppurtag, gör detta möjligt. Många fler assistensfunktioner får du genom den optiska 360°-övervakningen av fordonet med flera små videokameror.​

​Ett typiskt omgivningskamerasystem består av fyra kameror med bred insamlingsvinkel. Av deras bilder sätts en heltäckande panoramabild av fordonets omgivning ihop. Denna utgör basen för ADAS, t.ex. korsningsassistent, parkeringsassistent, urstigningsvarnare, dödvinkelbestämning och köassistent. Också för dessa kameror krävs en exakt positionering i förhållande till fordonet.​

UNIVERSELL REAR CAM KIT I – BASIC OCH REAR CAM KIT II – SIDE I

Rear Cam Kit I – Basic har vi kombinerat ett universellt ramsystem av aluminiumprofiler med utbytbara kalibreringstavlor. Med detta kan du kalibrera backkameror på fordon från Mercedes-Benz, Nissan och VW-koncernens märken. Ramsystemet gör det också möjligt att fästa lodrätt stående tavlor ur tillvalet Rear Cam Kit I – Addition. Det behövs också för kalibrering av omgivningskameror för många av VW-koncernens modeller.

Med Rear Cam Kit II – Side kalibrerar du alternativt med hjälp av olika optiska tavlor omgivningskamerasystemen i VW-koncernens märken och i Mazda. Markeringar hjälper i samspel med CSC-Tools hjulavkännare til vid uppriktningen mot fordonet. De robusta mattorna går att rulla ihop för att spara förvaringsutrymme. De båda satserna går inte att använda enskilt, utan bara i samverkan med mega macs.

​KALIBRERINGSPROCESSEN VARIERAR FRÅN TILLVERKARE TILL TILLVERKARE.

Under kalibreringsprocessen adresserar systemstyrenheten alla medverkande kameror och kalibrerar dem så att inga blinda fläckar kan uppkomma i 360°-bilden. 

De tavlor som behövs för statisk kalibrering av omgivnings- och backkamerorna varierar allt efter tillverkare. De rullas ut så ätt de ligger platt vid sidan om fordonet eller positioneras liggande platt resp. stående lodrätt bakom fordonet.

Vi har ställt samman två satser i flera delar åt dig. Din mega macs vet vilken sats och vilken tavla som du ska använda till ett visst fordon och hur du ska positioneraden.

​Exakta avstånds- och hastighetsmätningar

Med beröringsfria mätningar och bestämning av differenshastigheter levererar radar- och lidarsensorerna

avgörande information till ADAS. Det skulle då vara att en sensor mäter lort.

Men det råder du helt själv över.

​KALIBRERING STÄNDIGT, JUSTERING BARA OFTA

Radarsensorer kan inte leverera färgbilder. Deras specialområde är att mäta avstånd. Och det klarar de idag så galant att de också kan bestämma snabbrörliga objekt dynamiskt. En uppgift som bara kan lösas sensorer som är perfekt avstämda mot sina definierade mätfält. En systemkalibrering refererad till den geometriska köraxeln ingår därför allt oftare i arbetsomfattningen, till exempel efter en olycksfallsreparation, en chassiändring eller bara efter att frontplåten har lossats. 

Dagens fjärrområdesradarsensorer går – i motsats till tidigare generationer – ofta inte att efterjustera mekaniskt. Små avvikelser kompenseras räknemässigt inom ramen för kalibreringen av styrenheten. Vilka åtgärder som tillverkaren har vidtagit för det aktuella fordonet vet din mega macs. 

Med räckvidder på omkring 250 meter och hög avståndsupplösning används 77 GHz-radarsensorer och lidarsensorer (laserscannrar) för sensorering av mellan- och fjärrområdet framför fordonet. Lidarsensorer kan dessutom uppfatta närområdet. För detta ändamål placerar tillverkarna gärna enskilda centriska 77 GHz-radarsensorer bakom det radargenomsläppliga märkesemblemet i fordonets front. Där eller något lägre monterar också Audi sina laserscannrar, som har avsevärt högre frekvens. En trend mot lägre placering och dubblering av 77 GHz-sesorerna i SUVar gör att dessa sensorer flyttas åt vänster och åt höger till i närheten av dimstrålkastarna. 

DU BEHÖVER ALLTID RADAR KIT I EVO.

Antingen det gller fjärradar eller laserscannrar, antingen de är högt eller lågt placerade är du med den universella systemhållaren i Radar Kit I EVO förberedd för kalibrering av frontradar- och lidarsensorer från nästan alla tillverkare. Den kan sättas fast på CSC-Tool (i alla utföranden) med ngra få handgrepp och fungerar då som vertikal skjutsläde för den radarreflektor som ingår i satsen, med namnet "Vinkeljusteringsplatta EVO" eller den separat beställbara optiska kalibrerinstavlan för lidarsensorn. Införandet i skjutsläden, positioneringen och låsningen klarar du på några sekunder tack vare apparatens raffinerade uppbyggnad.

VINKELJUSTERINGSPLATTANS HEMLIGHET

Hur en radarsensor bestämmer mätfältet varierar beroende på sensorns utförande, och det sker alltid på kommando från systemstyrenheten. En vanligt förekommande metod är baserad på den egna utsända radarsignalen, som reflekteras av den rakt framför fordonet placerade radarreflektorn och i idealfallet åter tas emot centriskt av sensorn. Den påföljande ompositioneringen av reflektorn i två olika vinkelställningar (90° och två referensfinklar) har varit namngivande för vår vinkeljusteringsplatta. Med den är du väl rustad för många olika märken. Men undantagen bekräftar regeln: För front- och backadarsensorerna på många modeller av Toyota, Lexus, Honda och Mazda ska du använda tillvaket Radar Kit III med två trattformiga radarreflektorer.

TILLBEHÖR FÖR OLIKA SENSORUTFÖRANDEN

Radarsensorik för frontområdet togs redan för omkring 20 år sedan fram som en dyr specialutrustningsdetalj i den högre prisklassen. Den vidare utvecklingen ledde fram till olika varianter och generationer av sensorer som också kunde monteras i olika modeller av ett visst märke. Parallellt med detta har systembygglådan för CSC-Tool växt under många år och tillhandahåller nu lösningar för många olika system i form av tillbehör. Som alltid kan du innan du påbörjar arbetet fråga din mega macs till rådsom vilka tillbehör som du eventuellt behöver. 

FÖR RADARSENSORER MED OCH UTAN SPEGEL

Inte alla radarsystem för vilka tillverkaren föreskriver justering och/eller kalibrering utnyttjar den egna radarsignalen för att bestämma mätfältet. Då behöver du ett mätinstrument med integrerad laser – som det tillbehör som kallas "magnetlaser". Lasern med avläsningsskala sätts enkelt fast på vinkeljusteringsplattan med en kopplingsbar magnet. Rikta sedan lasern mot den lilla spegeln på radarsensorn och läs av värdet vid den reflekterade laserpunkten på magnetlaserns skala. Under hela processen blir du styrd av mega macs. Metoden fungerar faktiskt också om det inte finns någon spegel på sensorn. Det här specialfallet på vissa Mercedes-Benz-modeller kan du lösa med Radar Kit II: En patenterad vakuumtillsats med centreringsring adapterar spegeln.​

KALIBRERING AV LASERSENSORN

Förutom bildbearbetning och radar har lidar (light detection and ranging) ett högt poängvärde för nya och (delvis) autonoma ADAS. Trots detta används den än så länge inte så ofta i fordon. Men också dessa sensorer måste kalibrerad. Och som användare av mega macs och CSC-Tool är du förberedd för de här sensorerna – med den vertikala systemhållaren i Radar Kit I EVO och kalibreringstavlan för lasersensorer.

Funktionsprincipen för en lidarsensor, alias lasersensor, alias laserscanner (Audi), kan jämföras med principen för en radarsensor. Men istället för radarvågor sänder den ut ljusvågor som reflekteras mot objekt. Liksom för radar ger ToF (Time of Flight) besked om avståndet. Men till skillnad mot radarvågornas klubbformade utbredning fokuserar ljusvågen på en punkt. Därför sänder laserscannern (Audi) för att känna av ett brett område (145°) framför fordonet ut många enskilda strålar solfjäderformigt och i flera plan. De reflekterade signalerna tas emot av multispektralkameror. Denna bildbearbetning används också i kalibreringsprocessen. Därigenom liknar tavlan som är ännu bredare än fordonet snarare de optiska tavlorna för frontkameror än reflektorer för radarsensorer.​

​Mätningar runt om från det dolda

Enbart HELLA har sedan 2002 producerat över 30 miljoner 24 GHz-radarsensorer.

De samlar in hastighets-, vinkel- och avståndsinformation.

Och trots detta är många kunder inte medvetna om att de existerar – tills felmeddelandet visas.

​Som komplettering till informationen från den optiska 360°-övervakningen av fordonsomgivningen samlas också allt fler avståndsmätningar kring fordonet in till algoritmerna i nya assistanssystem, till exempel urstigningssassistent, parkeringsassistent eller varning för bakomvarande korsande trafik. För närvarande används i de flesta fall 24 GHz-radarsensorer för de här uppgifterna i närområdet. Med upp till 75 meters räckvidd ger de också viktig hawtighet-, vinkel- och avstånds-information för att identifiera döda vinklar och till filbytesassistenten. 

24 GHz-sensorer sitter idag runt hela fordonet, för det mesta på sidornas undre delar. Eftersom både de utsända och de reflekterade vågorna till stösta delen kan tränga igenom plast utan störningar faller det sig naturligt att placera dem osynligt bakom stötfångare, kjolar eller sidodelar av plast. Men också sådana radarvågor har sina begränsningar, till exempel om en stötfångare har spacklats alltför tjockt eller målats med metallhaltig lack.

SÄNDER RADARSENSORN, OCH I SÅ FALL MED VILKEN STYRKA?

Speciellt för den allt mer oumbärliga funktionskontrollen och kalibreringen av 24 GHz-sensorer har vi utvecklat radarreflektorn CSC 4-06. Precis som själva radarsensorn utnyttjar den elektroniska apparaten Doppler-effekten för funktionskontroll och kalibrering. För att den dolda sensorn ska bli korrekt positionerad använder du utrustningsdelar i Rear Cam Kit I Basic och Addition och följer instruktionerna i mega macs.​

 
 
 
 
 
Jag är intresserad av *


 
Jag vill *


 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Hella Gutmann Solutions A/S

Lundborgvej 16, 8800 Viborg​

Klicka för vägbeskrivning

CVR​: 87816613

Kontakt

Telefon: +45 86 60 28 88

Teknisk support: (+46) 08 121 607 46

E-mail: info.se@hella-gutmann.com

Öppettider:
Måndag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella ändringar.

Telefontider​:

Måndag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Prenumerera på nyhetsbrev

© Copyright Hella Gutmann Solutions A/S 2024