Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

CSC-Tool Digital

​På Hella Gutmann Solutions A/S säljer vi kalibreringsutrustning till bilens förarassistanssystem. Vi säljer och distribuerar ADAS-system till bilverkstäder och bilindustrin i hela Skandinavien och täcker de flesta bilmärken och modeller med vår utrustning.

Med CSC-Tool digital kan du nu kalibrera bilens ADAS-system med hjälp av en app och en projektor, vilket gör ditt arbetsflöde snabbare, enklare och mer framtidsorienterat.

Framtiden börjar idag – med CSC-Tool Digital

Med avancerad skyltigenkänning, adaptiv farthållare och automatiska nödbromssystem är moderna bilar mycket mer fyllda med elektronik än tidigare. Dessa avancerade förarassistanssystem ställer säkerhetskrav på mekaniken i samband med kalibrering, och detta kräver specifik mätutrustning på varje enskild verkstad. 

För att öka effektiviteten erbjuder vi på Hella Gutmann nu ett digitalt kamera- och radarkalibreringsverktyg, kallat CSC-Tool Digital, där kalibreringen sker digitalt. 

CSC-tool Digital är utformat för att göra kalibreringsprocessen enklare och snabbare. Verkstäderna behöver inte längre vänta på att få hem tavlorna, eftersom tavlorna finns tillgängliga digitalt och systemet ständigt uppdateras med de senaste tavlorna

​Camera & Sensor Calibration Tool

I och med kalibreringen av kamera-, radar- och lidarbaserade system har ett nytt och snabbt växande

kapacitetskrav uppkommit, som din mega macs sedan länge är helt och fullt inriktad på. Nu behöver

du bara ett CSC-Tool för att köra igång. Och bäst av allt: Som en del av en systembygglåda växer också

ditt CSC-Tool.

NYA FORDON KRÄVER NYA VERKTYG – EN KONTINUERLIG PROCESS.

Detta avspeglas särskilt åskådligt i vidareutvecklingen av CSC-Tool. Alltsedan början av 2014 stöder Camera & Sensor Calibration Tool i samspel med mega macs statisk kalibrering av videokameran (kamerorna) bakom vindrutan. Sedan dess har det följt otaliga utökningar, till exempel med radarsensorer. omgivnings- och backkameror, samt lidarsensorn (laserscannern) på Audi-modeller. Parallellt med detta har fordonstäckningen vuxit, med hjälp av många olika CSC-Tool-moduler samt tillhörande processteg med detaljerad operatörsvägledning i mega macs-programmet. På så sätt har CSC-Tool under årens lopp hävdat sig tusentals gånger i praktiken.

Idag befinner sig klassikern som CSC-Tool SE redan i sin andra generation och har mognat helt, både kvalitativt och funktionellt. Den genomtänkta apparatuppbyggnaden, utformad av professionella, märks vid varje kalibreringsprocess: snabba skjutslädar, skalor och libeller där de hör hemma, kraftfulla spärrar, inte ett handgrepp för mycket. För många verkstäder med medelhög omsättning och ett överskådligt antal märken utgör CSC-Tool SE i kombination med mega macs en mycket bra lösning.

 
 
 
 
 
Jag är intresserad av *


 
Jag vill *


 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Framtiden börjar idag – med CSC-Tool Digital

Antingen det gäller bilkörning, privatlivet, kontoret eller verkstaden – digitaliseringen förändrar oavbrutet invanda processer och gör dem snabbare.

Också kalibrering går fortare digitalt. Men inte bara det.

​DU BEHÖVER ALDRIG MER LETA EFTER KAMERATAVLOR OCH BÄRA OMKRING PÅ DEM

Du kommer åt kameratavlorna med fjärrkontrollen på bråkdelar av en sekund. Det räcker också med ett klick för den flerfaldiga ompositionering av tavlorna under kalibreringen som många tillverkare kräver. Summan blir att du sparar avsevärt med tid. Du behöver inte vänta på att få nya tavlor, ingen förvaring och sökning, ingen ny upphängning i olika positioner. Istället kommer du åt dem alla med en knapptryckning på fjärrkontrollen.

​KNIVSKARP PROJEKTION VIA KORTDISTANSPROJEKTOR

Utförliga testserier under utvecklingsskedet för CSC-Tools har gett ett tydligt underlag för beslutet om projektionsmetoden. Genom det avstämda samspelet mellan den högklassiga kortdistansprojektorn och den specialbelagda skärmen ka de tillverkarspecifika bildmönstren avbildas knivskarpt och likformigt belysta. Därmed erbjuder de projicerade digitaltavlorna vid omgivningar med svag belysning en fördel jämfört med de analoga utskriftsvarianterna. Projektorn, som är uppställd över skärmen, ingår liksom multimediaboxen från Apple i leveransen av CSC-Tool Digital.

​MÄT AVSTÅNDSVÄRDEN DIGITALT OCH AVLÄS DEM PÅ SKÄRMEN

De små handgreppen vid uppriktningen framstår som snabbare jämfört med det analoga CSC-Tool. Den elektriska höjdjusteringen av tavlorna gör du lätt med en knapptryckning. Avståndsmätningen från CSC-Tool till fordonet sköts av en laser-avståndsmätare. Tack vare din app visas de uppmätta avstånden till fordonet på skärmen i realtid. Du behöver bara förskjuta CSC-Tool tills det visade värdet överensstämmer med det börvärde som mega macs anger

​TIDIGARE KALIBRERING AV NYA FORDONSMODELLER

CSC-Tool Digital är det moderna alternativet till CSC-Tool SE. Perfekt för verkstäder med medelhög till hög kalibreringsvolym eller för alla som vill följa med sin tid. Och om du också ibland jobbar med mycket nya fordon i din verkstad blir du en dubbel vinnare med CSC-Tool Digital. För de digitala tavlorna går alltid att komma åt snabbare, och du kan kalibrera nya fordonsmodeller tidigare med dem. 

Med CSC-Tool Digital fungerar allt som går att göra med CSC-Tool SE, men sammantaget snabbare och definitivt elegantare. Hanteringen av de stora frontkamera-tavlorna bortfaller helt. De kommer i digital form via app och WLAN till mottagaren i CSC-Tool och via kortdistansprojektor till projektionsytan. Adresseringen och urvalet av erforderliga tavlor sköter du enkelt via fjärrkontrollen i Apple TV-Box. 

Vi har valt en så stor dimension för projektionsytan att bilden av tavlan kan visas i exakt samma dimension som originaltillverkarens kalibreringstavla. Det minimerar felkällorna och du kan bespara dig alla diskussioner om tillverkaröverensstämmelse. 

För kalibreringar av radar, omgivningskameror och lidar används motsvarande moduler i den analoga CSC-Toolsystembygglådan.

SMART EXTRANYTTA GENOM XXL-SKÄRM OCH INTEGRERAD APPLE TV

Tack vare den högmoderna multimediaenheten (Apple TV-Box) med WLAN-anslutning till din verkstads IT kan det digitala ADAS-kalibreringssystemet användas praktiskt taget multifunktionellt. Allt efter dina önskemål kan du byta till din favoritapp eller välja andra tjänster. På så sätt kan det moderna verktyget också bli till nytta för att fortbilda din personal, sök på nätet eller spela upp en handledning. Du kan självfallet också projicera återgivningar från mega macs eller från Hella Gutmanns datavärld på skärmen.

Kameror och sensorer – ADAS' informationskällor​

Assistenter, som ännu igår krävde förklaringar, använder idag många bilförare som en självklarhet i sin vardag.

Trots detta överraskar splitternya bilmodeller med ständigt nya system. Ett bevis på detta är den höggradiga nätveksuppkopplingen.​

​Med en elektronisk 360-graders övervakning av fordonet kan många olika förarassistanssystem förverkligas. Till de vanligaste ADAS hör system som adaptiva farthållare, kö-, nödbroms-, filhållnings- och filbytesassistenter, parkeringshjälp och parkeringsassistent, släpvagnsbackningsassistent, helljusassistent och trötthets- samt trafikskyltsidentifiering. Genom nätverksuppkoppling av dessa och andra system uppstår på kort tid nya, allt mer raffinerade ADAS.

Allt efter uppgiften och övervakningsområdets avstpnd till fordonet används ultraljudsensprer, video- och infrarödkameror samt lidars- och radarsensoren. Ingen av dessa sensortyper kan göra allt, ingen är överflödig. På så sätt kan bildbearbetningssystemet identifiera objekt i realtid, men inte mäta några avstånd. Radarsensorn identifierar inga färger, men däremot objekt och deras avstånd till fordonet – också när de rör sig snabbt. En snabb och dessutom mycket bred avsökning av omgivningen utförs av lidarsensorn.​

​​Men inte alla ADAS ombord på ett fordon har en individuell sensorik. Istället fungerar ADAS-apparaterna

som ett team. På grund av den enorma mängd data som sensorerna samlar in sammanför tillverkarna

tillsammans dem i en central ADAS-styrenhet. Denna bearbetar signalerna permanent i så gott som realtid och upprättar en komplett avbildning av fordonets omgivning. Samtidigt utgör den det centrala gränssnittet för alla ADAS och grundvalen för ett stort antal nya ADAS, som kan frikopplas mer eller mindre flexibelt.

Därmed ökas verkstadens ansvar: Grundinställningar och kalibreringar av ADAS är avgörande.

​A och O för varje kalibrering är uppriktningen

Också mycket små avvikelser hos en sensor åstadkommer på flera hundra meters avstånd en avsevärd förskjutning av observationsområdet.

Med hjulavkännarna SE klarar du en noggrann uppriktning av kalibreringsutrustningen mot den geometriska köraxeln.

​ALLT HÄNGER PÅ ATT DU FÖRBEREDER DIG OMSORGSFULL. 

Elektronik fungerar snabbt, och själva sensorkalibreringen blir klar på några sekunder eller till och med bråkdelar av sekunder. Det inledande klicket på mega macs och styrenheten jämför kamerabilden med sparade bilddata. Den nya positionen sparas. I princip på liknande sätt, men med olika mätfältbestämning, sker kalibreringen av dagens 77 GHz-radarsensorer. Men antingen det gäller kamera, radar eller lidar – det avgörande är alltid att förberedelserna är korrekta. Till dessa hör en exakt uppriktning av CSC-Tool eller backtavlan mot fordonets geome-triska köraxel (bakaxel). 

Denna uppriktning sker på CSC-Tool via två hjulavkännare med linjelasrar, som du positionerar till vänster och höger på bakaxeln. På de gröna laserlinjernas reflexion i CSC-Tools speglar och deras träfflinjer på skalorna kan du se om positioneringen redan stämmer eller om ännu en förskjutning behövs. 

För övrigt: Avstånden och höjderna, liksom också alla andra förutsättningar och CSC-Tool-moduler som bör användas känner din mega macs av och leder dig steg för steg genom operationen. Först när du bockar av fortsätter det.

​Också många back- och omgivningskameror måste kalibreras statiskt.

Det är inte räckvidd och hög upplösning, utan en säker och heltäckande avbildning av närområdet,

som är styrkan hos de små kamerorna i aktern, i de utväniga backspeglarna och nedtill i framvagnen.

DET OSYNLIGA BLIR SYNLIGT, MEN HELST HELTÄCKANDE.

Det finns knappt någon ny fordonsmodell utan åtminstone en backkamera som hjälper föraren att manövrera. En videokamera, för det mesta i bakluckans greppurtag, gör detta möjligt. Många fler assistensfunktioner får du genom den optiska 360°-övervakningen av fordonet med flera små videokameror.​

​Ett typiskt omgivningskamerasystem består av fyra kameror med bred insamlingsvinkel. Av deras bilder sätts en heltäckande panoramabild av fordonets omgivning ihop. Denna utgör basen för ADAS, t.ex. korsningsassistent, parkeringsassistent, urstigningsvarnare, dödvinkelbestämning och köassistent. Också för dessa kameror krävs en exakt positionering i förhållande till fordonet.​​

​​UNIVERSELL REAR CAM KIT I – BASIC OCH REAR CAM KIT II – SIDE I

Rear Cam Kit I – Basic har vi kombinerat ett universellt ramsystem av aluminiumprofiler med utbytbara kalibreringstavlor. Med detta kan du kalibrera backkameror på fordon från Mercedes-Benz, Nissan och VW-koncernens märken. Ramsystemet gör det också möjligt att fästa lodrätt stående tavlor ur tillvalet Rear Cam Kit I – Addition. Det behövs också för kalibrering av omgivningskameror för många av VW-koncernens modeller.

​​Med Rear Cam Kit II – Side kalibrerar du alternativt med hjälp av olika optiska tavlor omgivningskamerasystemen i VW-koncernens märken och i Mazda. Markeringar hjälper i samspel med CSC-Tools hjulavkännare til vid uppriktningen mot fordonet. De robusta mattorna går att rulla ihop för att spara förvaringsutrymme. De båda satserna går inte att använda enskilt, utan bara i samverkan med mega macs.

​KALIBRERINGSPROCESSEN VARIERAR FRÅN TILLVERKARE TILL TILLVERKARE.

Under kalibreringsprocessen adresserar systemstyrenheten alla medverkande kameror och kalibrerar dem så att inga blinda fläckar kan uppkomma i 360°-bilden.

De tavlor som behövs för statisk kalibrering av omgivnings- och backkamerorna varierar allt efter tillverkare. De rullas ut så ätt de ligger platt vid sidan om fordonet eller positioneras liggande platt resp. stående lodrätt bakom fordonet.

Vi har ställt samman två satser i flera delar åt dig. Din mega macs vet vilken sats och vilken tavla som du ska använda till ett visst fordon och hur du ska positioneraden.

​Exakta avstånds- och hastighetsmätningar

Med beröringsfria mätningar och bestämning av differenshastigheter levererar radar- och lidarsensorerna

avgörande information till ADAS. Det skulle då vara att en sensor mäter lort.

Men det råder du helt själv över.

​KALIBRERING STÄNDIGT, JUSTERING BARA OFTA

Radarsensorer kan inte leverera färgbilder. Deras specialområde är att mäta avstånd. Och det klarar de idag så galant att de också kan bestämma snabbrörliga objekt dynamiskt. En uppgift som bara kan lösas sensorer som är perfekt avstämda mot sina definierade mätfält. En systemkalibrering refererad till den geometriska köraxeln ingår därför allt oftare i arbetsomfattningen, till exempel efter en olycksfallsreparation, en chassiändring eller bara efter att frontplåten har lossats.

Dagens fjärrområdesradarsensorer går – i motsats till tidigare generationer – ofta inte att efterjustera mekaniskt. Små avvikelser kompenseras räknemässigt inom ramen för kalibreringen av styrenheten. Vilka åtgärder som tillverkaren har vidtagit för det aktuella fordonet vet din mega macs.

Med räckvidder på omkring 250 meter och hög avståndsupplösning används 77 GHz-radarsensorer och lidarsensorer (laserscannrar) för sensorering av mellan- och fjärrområdet framför fordonet. Lidarsensorer kan dessutom uppfatta närområdet. För detta ändamål placerar tillverkarna gärna enskilda centriska 77 GHz-radarsensorer bakom det radargenomsläppliga märkesemblemet i fordonets front. Där eller något lägre monterar också Audi sina laserscannrar, som har avsevärt högre frekvens. En trend mot lägre placering och dubblering av 77 GHz-sesorerna i SUVar gör att dessa sensorer flyttas åt vänster och åt höger till i närheten av dimstrålkastarna.

DU BEHÖVER ALLTID RADAR KIT I EVO.

Antingen det gller fjärradar eller laserscannrar, antingen de är högt eller lågt placerade är du med den universella systemhållaren i Radar Kit I EVO förberedd för kalibrering av frontradar- och lidarsensorer från nästan alla tillverkare. Den kan sättas fast på CSC-Tool (i alla utföranden) med ngra få handgrepp och fungerar då som vertikal skjutsläde för den radarreflektor som ingår i satsen, med namnet "Vinkeljusteringsplatta EVO" eller den separat beställbara optiska kalibrerinstavlan för lidarsensorn. Införandet i skjutsläden, positioneringen och låsningen klarar du på några sekunder tack vare apparatens raffinerade uppbyggnad.

VINKELJUSTERINGSPLATTANS HEMLIGHET

Hur en radarsensor bestämmer mätfältet varierar beroende på sensorns utförande, och det sker alltid på kommando från systemstyrenheten. En vanligt förekommande metod är baserad på den egna utsända radarsignalen, som reflekteras av den rakt framför fordonet placerade radarreflektorn och i idealfallet åter tas emot centriskt av sensorn. Den påföljande ompositioneringen av reflektorn i två olika vinkelställningar (90° och två referensfinklar) har varit namngivande för vår vinkeljusteringsplatta. Med den är du väl rustad för många olika märken. Men undantagen bekräftar regeln: För front- och backadarsensorerna på många modeller av Toyota, Lexus, Honda och Mazda ska du använda tillvaket Radar Kit III med två trattformiga radarreflektorer.

TILLBEHÖR FÖR OLIKA SENSORUTFÖRANDEN

Radarsensorik för frontområdet togs redan för omkring 20 år sedan fram som en dyr specialutrustningsdetalj i den högre prisklassen. Den vidare utvecklingen ledde fram till olika varianter och generationer av sensorer som också kunde monteras i olika modeller av ett visst märke. Parallellt med detta har systembygglådan för CSC-Tool växt under många år och tillhandahåller nu lösningar för många olika system i form av tillbehör. Som alltid kan du innan du påbörjar arbetet fråga din mega macs till rådsom vilka tillbehör som du eventuellt behöver.

FÖR RADARSENSORER MED OCH UTAN SPEGEL

Inte alla radarsystem för vilka tillverkaren föreskriver justering och/eller kalibrering utnyttjar den egna radarsignalen för att bestämma mätfältet. Då behöver du ett mätinstrument med integrerad laser – som det tillbehör som kallas "magnetlaser". Lasern med avläsningsskala sätts enkelt fast på vinkeljusteringsplattan med en kopplingsbar magnet. Rikta sedan lasern mot den lilla spegeln på radarsensorn och läs av värdet vid den reflekterade laserpunkten på magnetlaserns skala. Under hela processen blir du styrd av mega macs. Metoden fungerar faktiskt också om det inte finns någon spegel på sensorn. Det här specialfallet på vissa Mercedes-Benz-modeller kan du lösa med Radar Kit II: En patenterad vakuumtillsats med centreringsring adapterar spegeln.​

KALIBRERING AV LASERSENSORN

Förutom bildbearbetning och radar har lidar (light detection and ranging) ett högt poängvärde för nya och (delvis) autonoma ADAS. Trots detta används den än så länge inte så ofta i fordon. Men också dessa sensorer måste kalibrerad. Och som användare av mega macs och CSC-Tool är du förberedd för de här sensorerna – med den vertikala systemhållaren i Radar Kit I EVO och kalibreringstavlan för lasersensorer.

Funktionsprincipen för en lidarsensor, alias lasersensor, alias laserscanner (Audi), kan jämföras med principen för en radarsensor. Men istället för radarvågor sänder den ut ljusvågor som reflekteras mot objekt. Liksom för radar ger ToF (Time of Flight) besked om avståndet. Men till skillnad mot radarvågornas klubbformade utbredning fokuserar ljusvågen på en punkt. Därför sänder laserscannern (Audi) för att känna av ett brett område (145°) framför fordonet ut många enskilda strålar solfjäderformigt och i flera plan. De reflekterade signalerna tas emot av multispektralkameror. Denna bildbearbetning används också i kalibreringsprocessen. Därigenom liknar tavlan som är ännu bredare än fordonet snarare de optiska tavlorna för frontkameror än reflektorer för radarsensorer.​

​Mätningar runt om från det dolda

Enbart HELLA har sedan 2002 producerat över 30 miljoner 24 GHz-radarsensorer.

De samlar in hastighets-, vinkel- och avståndsinformation.

Och trots detta är många kunder inte medvetna om att de existerar – tills felmeddelandet visas.

​​Som komplettering till informationen från den optiska 360°-övervakningen av fordonsomgivningen samlas också allt fler avståndsmätningar kring fordonet in till algoritmerna i nya assistanssystem, till exempel urstigningssassistent, parkeringsassistent eller varning för bakomvarande korsande trafik. För närvarande används i de flesta fall 24 GHz-radarsensorer för de här uppgifterna i närområdet. Med upp till 75 meters räckvidd ger de också viktig hawtighet-, vinkel- och avstånds-information för att identifiera döda vinklar och till filbytesassistenten.

24 GHz-sensorer sitter idag runt hela fordonet, för det mesta på sidornas undre delar. Eftersom både de utsända och de reflekterade vågorna till stösta delen kan tränga igenom plast utan störningar faller det sig naturligt att placera dem osynligt bakom stötfångare, kjolar eller sidodelar av plast. Men också sådana radarvågor har sina begränsningar, till exempel om en stötfångare har spacklats alltför tjockt eller målats med metallhaltig lack.

SÄNDER RADARSENSORN, OCH I SÅ FALL MED VILKEN STYRKA?

Speciellt för den allt mer oumbärliga funktionskontrollen och kalibreringen av 24 GHz-sensorer har vi utvecklat radarreflektorn CSC 4-06. Precis som själva radarsensorn utnyttjar den elektroniska apparaten Doppler-effekten för funktionskontroll och kalibrering. För att den dolda sensorn ska bli korrekt positionerad använder du utrustningsdelar i Rear Cam Kit I Basic och Addition och följer instruktionerna i mega macs.​

 
 
 
 
 
Jag är intresserad av *


 
Jag vill *


 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Hella Gutmann Solutions A/S

Lundborgvej 16, 8800 Viborg​

Klicka för vägbeskrivning

CVR​: 87816613

Kontakt

Telefon: +45 86 60 28 88

Teknisk support: (+46) 08 121 607 46

E-mail: info.se@hella-gutmann.com

Öppettider:
Måndag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella ändringar.

Telefontider​:

Måndag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Prenumerera på nyhetsbrev

© Copyright Hella Gutmann Solutions A/S 2024